Zelfs als de mens er niet meer is, blijft hij zichtbaar in onze herinneringen. Deze simpele maar mooie gedachte vormt het uitgangspunt van ons nieuw logo.

Het zal je niet verwonderen dat wij als uitvaartbegeleider heel wat waarde hechten aan symboliek.
De dood is nu eenmaal ontastbaar. Toch kan je hem leren begrijpen en zelfs aanvaarden.
De troost en bemoediging die bij het sterven horen, wilden wij vatten in ons nieuw logo.

De dood is geen eindpunt, hij luidt enkel een nieuw begin in.

Nieuw logo constructie2

De ‘W’ is zacht en sacraal van toon en heeft een langwerpige, afgeronde vorm.
Schakeringen van oranje bepalen het kleurenpallet. Die kleurkeuze is heel bewust.
Het fel oranje is een ode aan het leven. Ze wordt gescheiden van een lichtere kleurvariant
door een fijne horizontale lijn. Op die overgang bevinden wij ons als uitvaartbegeleider.
Daar helpen wij mensen om de dood een plaats te geven. Het verhaal achter ons bedrijf
is dan ook heel menselijk. Vreugdevol zelfs. Het is niet omdat iemand sterft,
dat hij daarom plots weg is. Het vage oranje verbeeldt het leven na de dood.
Het is een soort schemerzone waarin herinneringen altijd weer opspelen.
Iemand die er niet meer is, draag je voor altijd mee in je hart.

Als uitvaartbegeleider willen wij die herinneringen mee vormgeven in een afscheid dat
de mooiste levensmomenten bundelt. Afscheid nemen hoef je immers niet alleen te doen.

Deel dit verhaal

Soms even vijf minuutjes…

Voor mijn broers, mijn mama en mezelf was de 24 uurskamer heel waardevol. In de donkere dagen die volgden konden we papa vaak bezoeken. Zelfs op kerstdag konden we samen zitten.

Lees het verhaal

Dag Kristien

Het mooiste aan je job als uitvaartbegeleider is de betekenis die je kan geven aan een mensenleven...

Lees het verhaal

Intens afscheid nemen

"Het waren de laatste keren dat we bij haar konden zijn en dat hebben we dan ook gedaan."

Lees het verhaal