Wij hopen dat de persoonlijke berichten en
herinneringen
u tot steun zullen zijn.
Foto van Paul Bernaers

Paul Bernaers

Beveren 6 april 1940 - Temse 22 december 2020

Echtgenoot van mevrouw Hilde Bulteel

Gezien de coronamaatregelen vindt de uitvaart plaats in beperkte kring.

Bart De Bruyne
Neef van Hilde Bulteel

Mijn innige deelneming en veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Geert Oosterlinck
ex-collega van Paul

Innige deelneming. Moge de mooie herinneringen aan Paul jullie een troost zijn. Ik vond Paul een fijne collega. Sterkte!

christa Poppe
collega

Beste Hilde en familie, telkens ik Paul ontmoette was ik getroffen door die guitige warme blik in zijn ogen, hij was altijd blij je te zien en dat was wederzijds. Hij was stil maar aanwezig, had een innemende persoonlijkheid en een hart van goud. Hilde, ik vond dat jullie er altijd zo gelukkig uit zagen. Ik hoop dat dit geluk zo nazindert dat het je hart warm houdt en dat dankbaarheid je de nodige troost kan bieden.

Ann Bettens
Collega van Tine / Joris leerling van Hilde

Ons medeleven, hou de mooie momenten vast. Joris en Ann

Luc Rogier
kennis

Aan Lieven + partner + kinderen Aan Bart + partner + kinderen Aan Koen + partner + kinderen Wij wensen jullie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Ik zal jullie vader altijd herinneren als een gemoedelijke, wijze man. Van Luc Rogier en Ingrid

Greta De Paepe
Nicht

Innige deelneming bij het overlijden van Paul en veel sterkte

Noëlle De Paepe
Nicht

Onze innige deelneming bij het overlijden van Paul. Veel troost voor de familie in deze moeilijke tijden. Noëlle & Albert Boeykens - De Paepe Lindenlaan 187 9120 Beveren

Julien Verbraeken
Goede vriend

Mooie uitvaart, pakkend en helemaal zoals we Paul kenden. Wandelen , fietsen of genieten op de boot Het zal ons altijd bijblijven. Mooie herinneringen .Veel sterkte nog Hilde. Myriam en Julien

Lies Bulteel
Familie

Lieve Paul, wat een mooi afscheid is je gegeven. Warm omringd door de mensen die je graag zien. Ook hier thuis maakten we het stil voor jou en luisterden naar gekoesterde herinneringen, veel liefde en leuke foto's. Het ga je goed, nu zonder pijn.

Josepha Fissers
collega

Zo fris en vrolijk het hoorngeschal klonk telkens je met je gemalin, als koning, de ridders en jonkvrouwen van de 'krinkel' een bezoek bracht aan je kasteel in Hingene, zo triestig klonk het hoorngeschal nu bij je afscheid. Misschien ben je op weg naar je nieuwe koninkrijk? Dag sire.

Reggie de Kraker
vriend van Lieven

Mijn innige deelneming en veel sterkte. Denk aan de vele mooie momenten en koester deze.

Arsène Laenen
Buren

Hilde, koester de vele herinneringen. Arséne en Winny

Hilde Van den Bossche
Oud collega van Hilde

We waren er bij vanuit ons "kot" maar vooral met ons hart. Bedankt Pol voor wie je was en voor wat je betekende voor heel veel mensen. Aan iedereen die achter blijft, wens ik een grote dosis moed om door te gaan .... Hou alle mooie herinneringen vast....ze zullen er voor zorgen dat je samen blijft ! Veel sterkte en een dikke knuffel. Hilde en Patrick (Van den Bossche- Baert)

Fons Turelinckx
Familie

Dag stille warme Paul. Bedankt voor wie je was en wat je voor onze familie betekende. We zullen je nog heel lang meedragen in onze gedachten. Ik kan weten hoe het is om in een vreemde familie zo warm onthaald te worden en te mogen zijn wie je bent. Dat was ook voor jou een mooie ervaring. Het gaat je goed Paul je lichaam is niet meer, maar je ziel is onsterfelijk.

Nathalie Noens
Zus van de Wes

Veel sterkte aan de familie. We denken aan jullie in deze moeilijke tijden.

Marieke Van Eetvelde
vrienden

oprechte deelneming. waarschijnlijk zitten ze hierboven samen een pintje te drinken, een kaartje te leggen en straffe verhalen te vertellen, samen met al die anderen uit de vriendengroep. (Staf, Ernest, Vik, Jos, Nestor …) We weten het niet zeker, maar willen het graag geloven. Marieke.

Jan Stabel
bompa

Heel veel sterkte van Jan en Lianne

Hanne Bernaers
Lkr De Krinkel

Ik wens jullie veel sterkte bij dit verlies! Hanne Bernaers

Klaartje Muylaert
Familie

We wensen je liefdevolle herinneringen die zacht dwarrelen door je hoofd en landen in je hart Joris Klaartje Fien Lucie

Peter APERE
professionele relatie met Lieven Bernaers

Hierbij willen wij aan alle nabestaanden van Paul Bernaers onze oprechte deelneming betuigen bij zijn overlijden. Wij beschouwen Paul als één van de pioniers van ons huidig Plusassur verhaal en vinden het een eer en genoegen om het werk dat hij heeft gestart te mogen verder zetten. Bedankt hiervoor Paul en rust zacht.

Nicole Van Goethem
oud-collega

Mooie herinneringen zijn voor altijd, koester ze en berg ze op in je gedachten. Ze zijn er als je ze nodig hebt om je verdriet beetje bij beetje te verzachten. Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Jesse Van Herwegen
Goede kennis van zijn vrouw

Hilde, ik wens je heel veel sterkte bij het verlies van je echtgenoot. Je zal heel mooie herinneringen aan hem hebben, trek je daaraan op ook al is dat makkelijker gezegd dan gedaan, zeker in Coronatijd, waar alles vanop afstand moet en je veel meer alleen bent. Ik hoop dat je steun vind bij je kinderen , kleinkinderen, broer... Sterkte! Jesse Van Herwegen

Paul Oste
Kennis van Hilde

Hilde, Er is niets dat voorgoed verdwijnt, als men de herinneringen bewaart. Onze oprechte deelneming Paul Oste & Vansteenkiste Annemarie

Hilde Bauwens
Oud-klasgenote van Hilde, zijn echtgenote

We wensen Hilde en de hele familie sterkte en steun toe. Meelevend, Ivo en Hilde Debeer-Bauwens

Marie.josee Decoster
Bridgegenoot van Hilde

Beste Hilde en familie, Hierbij wil ik graag mijn medeleven betuigen bij het overlijden van je man. Marie-Josėe Decoster

Bart Ivens
oud-leerling Paul + professionele relatie van Lieven

Onze deelneming bij het overlijden van jullie echtgenoot, vader, grootvader,... Ik herinner mij hem als de zachtaardige leerkracht van het 6e leerjaar. De lessen Frans blijven in mijn geheugen gegrift staan, vooral door de bandrecorder die hij daarvoor gebruikte. Veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Ann, Nancy en Kris Wauters
oude bekende

Innige deelneming met het overlijden van Paul, meester Bernaers die mij nog heeft leren schrijven, de man die met mijn pappa en anderen de jeugdwerking in Zwijndrecht een boost heeft gegeven en nog zo veel meer. Ann, Nancy en Kris wensen jullie veel sterkte met het verlies.

Yvan en Catherine Temmerman-De Kimpe
Buren

Oprecht medeleven bij het overlijden van Paul

Hubert Verleyen
Bridger

Hilde, Innige deelneming bij het overlijden van Paul. We herinneren hem als een rustige, sympathieke & intelligente persoon in de bridgelessen. Veel sterkte in deze moeilijke periode voor gans de familie. Rita & Hubert

Roger Boeykens

hierbij wil ik mijn oprrechte deelneming betuigen bij dit droevig gebeuren.

Lieve De Meulenaere
oud collega

Zoveel woorden van verdriet, ik noem ze niet. Maar één, het afstand doen en scheiden. En niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. (M. Vasalis) Hilde, mijn welgemeende, oprechte deelneming bij het overlijden van Paul. Iedereen hier in Zwijndrecht zal hem blijven herinneren als meester Bernaers. Koester de fijne herinneringen! groetjes. Lieve De Meulenaere

Walter Vanhoomissen
Bridge

Hilde en familie, Laat de mooi herinneringen de leegte in jullie hart vullen. Angele en Walter Vanhoomissen - Vermant

Erik en Karine Stuer Truyman
Erik is oud leerkracht en ex-collega van Paul

Paul zijn vriendschap wordt wel niet weggerukt, Zijn liefde evenmin En de eeuwige troost van die mooie momenten samen ..... Maar dat hij hier niet meer kan leven samen bij al degenen die hem zo lief hebben .... Dat maakt het gemis voor hen die achter blijven zo waanzinnig groot en moeilijk En daar hebben we nu echt geen woorden voor. Wanneer je verdrietig bent, blik dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je weent om wat je vreugde schonk. Een innige knuffel aan Hilde en families, Ons oprecht medeleven, Erik en Karine Stuer Truyman

Lambert De Winne
Bridgecollega

Hilde en familie, Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van Paul. Lambert De Winne

Rita Joos
bridgevrienden

Hilde en Familie Langs deze weg willen Willy en ik onze deelneming betuigen bij het overlijden van Pol. Pol was een stille, zwijgzame man die op sommige momenten leuk uit de hoek kon komen. We hebben op de midweken leuke momenten met hem doorgebracht. We zullen nog regelmatig aan hem denken. Veel sterkte Rita en Willy

Rita Van Daele
Mama van Tanja, oma van Nore en Sterre

Aan de familie van ¨Paul Bernaers ¨ Onze oprechte deelneming bij het overlijden van PAUL Soms is er zoveel wat we voelen maar zo weinig wat we kunnen zeggen... Meyvis Maria ( moeke van Bart ) Van Daele Rita .. mama van Tanja.

Hugo Van de Wiele
bridgeclub

Ik wil via deze weg mijn medeleven betuigen aan de familie van mijn oud-bridge-maat Paul. Hugo Van de Wiele

FRANS DE MOL
VRIEND VAn echtgenote

Innige deelneming Frans en Rita De Mol Buyle

Karoline Stuer
Oud-collega

Geen passende woorden voor dit groot verdriet alleen een kaartje als klein gebaar van verbondenheid in deze dagen en ook daarna Veel sterkte Hilde en familie! Karoline Stuer

Sven Van der Herten
Collega van Lieven Bernaers

Onze innige deelneming. Veel sterkte gewenst aan de familie. Sven Van der Herten Elisa Van Slycken

Rita De Rijck
Badmintonvriend

Hilde, bewaar de leukste momenten van je leven met Paul. Nog veel moed en sterkte in je verder leven samen met je familie. Deelneming. Rita De Rijck. Badminton vriend.

HENRI en MIA OST - VAN RIET
Bridgevriend

Aan Hilde en de ganse familie wensen we onze innige deelneming en veel sterkte na het overlijden van echtgenote, vader en grootvader Paul.

Ria willy Poschet bauwmans
Badminton

Onze deelneming Ria Willy poschet bauwmans

Hans Verhoeven
Studievriend van Pieter

Innige deelneming aan de familie.

GUIDO RUYS
oud-collega

Veel goede herinneringen aan Paul als collega op de Sint-Paulusschool . Een rustige, minzame man die gepast humoristisch uit de hoek kon komen. Sterkte aan de familie. Guido en Nicole Ruys - Claus

Hedwig Vandenabeele-Dekeyser
Norm. '60

Beste Hilde en familie Wij bieden jullie onze zeer oprechte deelneming bij het overlijden van uw Polleke, vader en grootvader. Veel sterke om het leven verder op toenemen. We zullen Paul, onder vrienden "Pol" niet vergeten. Nelly en Hedwig Vandenabeele (norm. 1960)

Pierre De Veirman
Oud collega

Geachte familie Bernaers en in het bijzonder Hilde, Bij het heengaan van Paul wil ik mijn diepste deelmening te betuigen en jullie veel sterkte toe te wensen. Via een oud collega van de Sint-Paulusschool werd ik van dit droevige nieuws op de hoogte gebracht. Ik denk terug aan de mooie tijd die we daar beleefden. Paul was een fijne collega ... Met vriendelijke groeten, Pierre De Veirman.

Omer Coppieters
Goede Vriend en kennis

Innige deelneming en veel sterkte aan de echtgenote ,kinderen ,kleinkinderen en familie bij het heengaan van Paul en dat hij mag rusten in vrede. Vanwege Coppieters omer Stevens veerle