Wij hopen dat de persoonlijke berichten en
herinneringen
u tot steun zullen zijn.
Foto van Maurice Vanhavere

Maurice Vanhavere

Sint-Niklaas 5 januari 1933 - Sint-Niklaas 25 juli 2019

Weduwnaar van mevrouw Anita Wilssens

Uitvaart vindt plaats in de aula van het Uitvaartcentrum De Singel,
Singel 13 te Sint-Niklaas, op donderdag 1 augustus 2019 om 10.30 uur.

Jo, Monique en Leen Van de Voorde-Stevens
Huurder ( Heistraat 120 )

Aan de Kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Maurice VanHavere Innige Deelneming Bij het overlijden van Maurice. Jo, Monique en Leen Van de Voorde-Stevens ( Huurders van de Heistraat 120 )

Urbain Bombeke Seghers
De Vader van ons vriendin

Gecondoleerd met het verlies van jullie lieve vader Urbain en Yolande 💋💋💋