Wij hopen dat de persoonlijke berichten en
herinneringen
u tot steun zullen zijn.
Foto van Maria Braem

Maria Braem

Sint-Niklaas 20 juni 1927 - Sint-NIklaas 4 oktober 2019

Weduwe van de heer Frederik Verhassel

Uitvaart vindt plaats in de Sint-Jozefkerk, Tereken te Sint-Niklaas,
op zaterdag 12 oktober 2019 om 10.00 uur.

Nicole Guns
schoolvriendin van Anne

Anne, Ik heb pas later vernomen dat je moeke was overleden. Ik leef toch met je mee met dit grote verlies. Nicole Guns

Karel en Agnes Heyndrickx - De Rycke
Familie Batens

Beste Familie, Via deze weg onze oprechte deelneming bij het overlijden van Maria Braem. Wij leven mee met jullie verdriet en hopen dat jullie veel steun vinden bij elkaar. Karel en Agnes Heyndrickx-De Rycke

Greet Staes
Buur

We denken terug aan "moe" met veel waardering en dankbaar voor de hulp die ze aan Roger Staes toch gaf gedurende een lange periode. Jullie Ann, Hilde, Bea, Miet en Raf kunnen een mooi hoofdstuk afsluiten. Ook Greet en William denken terug aan de vroegere tijden. We zullen spijtig genoeg niet aanwezig zijn op de begrafenis. Greet heeft Alzheimer en dus... Groeten William en Greet Claeyssens-Staes

Lieven & Ria Hofman - De belie
buren

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van jullie moeder. Wij hopen dat ze niet heeft moeten lijden en dat jullie nog lang liefdevolle herinneringen aan haar mogen hebben.

Jef Plasmans
Moeder van zeer goede vriendin

Beste Hilde en Paul, Wij ontvingen gisten de rouwbrief van moeder van Hilde. Zeer graag waren Sim en ikzelf aanwezig geweest, maar we moeten zo dadelijk vertrekken naar Ieper voor een belangrijke aankoop met afspraak om 16 u en moeten nadien naar Frankrijk doorreizen, waar we vier dagen zullen zijn. We kunnen dus helaas onmogelijk de plechtige uitvaart bijwonen. Onze oprechte verontschuldigingen hiervoor. Ik heb je moeder niet erg gekend Hilde, maar toch kon ik ze mij een beetje voorstellen uit enke vroegere ontmoetingen, lang geleden... Wij bieden jullie onze oprechte deelneming aan.

Erik De Clercq
collega van Bea en Yvan

Beste Bea en Yvan, We weten dat we ooit iemand moeten loslaten, maar het komt toch altijd te vroeg, en laat je in droefheid achter. Mogen jullie troost en sterkte vinden in jullie herinneringen aan moeder. Onze deelneming in jullie rouw.

André en Carla De Maesschalck - Mehuys
-

Wij wensen jullie veel sterkte de komende tijd. Carla en André

Katty Moeykens
collega van Bea en Yvan

Beste Bea en Yvan In naam van de directies en het schoolbestuur Broederscholen Hiëronymus wil ik onze deelneming betuigen bij het overlijden van Maria. We hopen dat de vele mooie herinneringen aan haar troost kunnen brengen, ondanks de pijn om het verlies. We wensen jullie en jullie familie veel sterkte in deze moeilijke periode. Katty Moeykens Algemeen Directeur Broederscholen

geert ryssen
t.a.v. Bea & familie

Beste Bea en familie, mijn oprecht medeleven bij het overlijden van uw dierbare moeder. Tot mijn spijt moet ik me verontschuldigen op de uitvaart, ik verblijf momenteel in het buitenland. Veel sterkte! Geert Ryssen & familie.

Willy en Godelieve Feliers
Vrienden van Bea en Yvan

Beste Bea en Yvan. Oprechte deelneming bij het droevige overlijden van je moeder en schoonmoeder. Een troost is de gezegende leeftijd die mama heeft mogen bereiken. We willen ons verontschuldigen, voor de begrafenis zaterdag. Ze komen voor de tuin klaar te maken voor de winter en een tweede voor een nieuwe afsluiting. En datum is niet te verplaatsen. Veel sterkte Willy en Godelieve Feliers – Van Craenenbroeck

Christine Batens
nicht

Beste Familie, Ik verneem dat U afscheid hebt moeten nemen, van uw dierbaar Familielid. Ik moest even nadenken, want Maria was voor ons als roepnaam Marie-Louise. Jullie vormden een hecht gezin, hadden een buitengewone Vader en Moeder, t'was steeds lachen in jullie grote gezin, maar dat is allemaal lang geleden. Gezinnen worden groter, en dan verwaterd de omgang. Ik was aangenaam verrast een melding te ontvangen, ik heb mijn Zus moeten afgeven bijna één jaar geleden, heb daar geen melding van gedaan, maar zal deze u nazenden, bij deze. ik zal ik uw Moeder gedenken in gebeden, vermits ik semi- immobiel ben, kan ik niet aanwezig zijn, mijn verontschuldigingen. Veel sterkte aan u allen, en zorg goed voor elkaar, Familie is zeer belangrijk. Zeer genegen, uw grootnicht Christiane Batens.

Herman Goethals
tante

Wij bieden de ganse familie ons warm medeleven aan bij het overlijden van " tante Marie-Louiseke"..Zij zal beslist een grote leegte achterlaten. Maar er zijn ook de talloze dierbare herinneringen die jullie troost en sterkte zullen schenken in deze verdrietige tijden. Herman en Magda Goethals- De Nijs, en kinderen

Ria Catthoor
collega school Bea en Yvan

Lieve Bea en Yvan, Het verlies van een dierbare brengt de familie samen in verdriet maar ook in verbondenheid met elkaar. Hopelijk is dat gedeelde verdriet op die manier wat zachter, dat wens ik jullie toe. Innige deelneming, Ria, collega Broederschool, Wim en kinderen.

Christine Verhassel
Tante

Beste nichten, neef en kleinkinderen, 92 levensjaren mocht T. Marie-Louiske, jullie moe, oma hier op aarde vertoeven. Ik herinner me haar brede lach, geschater, waar af en toe haar gebruikelijk scheldwoordje aan te pas kwam. Ze deelde toch zo graag haar mening, de belevenissen van haar warme gezin, en de vele gebeurtenissen die ze nauwgezet volgde. Haar prioriteit ging onder meer ook naar haar huis een "spic en span" .model! De laatste periode werden haar hulpbehoevende taken verdeeld onder jullie geweldige dochters. Niet te vergeten Raf, die haar de laatste maanden onafscheidelijk heeft bijgestaan. Koester de ontzettend vele mooie momenten die jullie in de loop der jaren verzameld hebben.Veel moed en sterkte. Jullie nicht, Christine.

Lily Anne Staes
Beste buurvrouw ooit

Beste buren Ik wil mij medeleven betuigen bij het overlijden van moe . Veel sterkte voor allemaal , maar ik ben heel blij dat ik nog eens bij haar was voor ik vertrok . Lil

Lydia De Maesschalck
schoonzus van Bea

Beste Bea, Yvan, kinderen en kleinkinderen, Vele jaren geleden leerde ik Marie-Louise kennen als een sterke, zelfstandige vrouw. Ik heb ook de eer en het genoegen gehad om op familiefeestjes bij Bea en Yvan meermaals met haar te keuvelen over ditjes en datjes. Al vlug begreep ik dat ze een uitstekende huisvrouw en moeder was. Over haar veel te vroeg overleden echtgenoot sprak ze met liefde en tederheid. Haar plastische taalgebruik en haar scherpzinnige opmerkingen over samenleving en politiek getuigden van reflectie en betrokkenheid. Maar bovenal bewaar ik haar warme vriendschap en genegenheid als een dierbaar bezit. Die ene keer dat ze ook bij mij op bezoek kwam samen met Bea en Yvan, genoten we met volle teugen. Ik had haar ook zo graag nog een laatste bezoek gebracht, samen met Bea. In een ijltempo echter gleed ze weg uit dit aardse bestaan. Alle omstandigheden in acht genomen, gelukkig voor haar natuurlijk... In mooie herinneringen en beelden houdt zij nooit op te bestaan. Blijf ze koesteren... Heel genegen en oprecht Lydia De Maesschalck

Jos De Meyer
Broederschool

"Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen al wat herinnering waard is." Oprechte deelneming! Sterkte!

Helmoed Van Mieghem
collega van Bea en Yvan

Beste Bea en Yvan, onze oprechte deelneming bij het overlijden van jullie moeder. We begrijpen heel goed dat het een moeilijk jaar is voor jullie en wensen jullie veel sterkte in deze moeilijke periode. Tot onze spijt dienen we ons echter te verontschuldigen voor de uitvaart. Carine en Helmoed