Wij hopen dat de persoonlijke berichten en
herinneringen
u tot steun zullen zijn.
Foto van Johan Colyn

Johan Colyn

Sint-Niklaas 3 oktober 1962 - Wintam 29 oktober 2021

Broer van Marleen en Yvan Colyn

Er is gelegenheid tot het brengen van een laatste groet en het condoleren van de familie
bij Wase Uitvaartplanner, Singel 13 te Sint-Niklaas,
op donderdag 4 november 2021 van 19 tot 20 uur.

De familie neemt verder afscheid in intieme kring.

Hilde Geerinckx
vroegere buur

Marleen, Yvan, En plots is hij er niet meer. Even de straat oversteken en niet tot aan de overkant geraken. Zo vlug kan het gaan. Die broer, Johan, het zorgenkindje waar jullie mee opgroeiden, waarvoor jullie samen met je ouders zorgden, is zonder afscheid heengegaan. Zonder pijn, gelukkig. Zonder zorgen ook. Helemaal zoals hij was. Het zorgen valt nu weg, de goede herinneringen blijven. Koester ze. Innige deelneming.

Veronique Braem
Familie

Met oprechte deelneming Familie Braem-Colyn

Jana Van Ranst
Studente leefgroep 5 Eyckerheyde

Heel veel sterkte toegewenst in deze moeilijke periode. Jo was een graag geziene gast op Eyckerheyde en zal voor altijd gekend staan als jo’ke op de fiets of gocart. En kwam altijd graag langs om in leefgroep 5 de gasten en begeleiders af en toe eens te plagen. Hij zal erg gemist worden.

Gunther Corryn
Kapsalon

Heel veel sterkte Innige deelneming vanwege Gunther Corryn Kapsalon

Eric en Sonja Vandermeulen - Van Schooten
collega van de bib.

Niemand is echt weg, koester de herinneringen. Wij delen in jullie verdriet.

Tina Van Riet
leefgroep Eyckerheyde

Beste familie, We hebben Jo niet persoonlijk gekend en waren daarom niet aanwezig op het afscheid op Eyckerheyde. Hij is echter wel al veel in onze gedachten geweest. Het doet ons nog maar eens beseffen hoe kwetsbaar een mensenleven is en dat van de bewoners van Eyckerheyde nog net iets meer. Soms is er ook niet meer dan een minuut nodig om het verschil te maken tussen een goede en een slechte afloop. Ondanks zijn beperkingen hopen we dat Jo, zoals jullie dat zo mooi zelf gezegd hebben, van op zijn eigen wolk en in zijn eigen leefwereld, veel mooie momenten heeft gekend in zijn leven. Jullie als familie, en allen die hem met warmte en liefde hebben omringd, mogen fier zijn op de bijdrage die geleverd werd om zijn leven beter te maken. Ik hoop oprecht dat deze gedachte jullie kan steunen op moeilijke dagen. Tina Van Riet Mama van Stijn Monnoyer (leefgroep 7 Eyckerheyde)

Lieve Cauwenbergh
medebewoner

Godelieve Cauwenbergh en haar zus Lutgart uit leefgroep 3 in Eyckerheyde bieden hun innige en oprechte deelneming aan bij het tragische overlijden van Joke. Mogen jullie bij elkaar troost en steun vinden om dit verlies te verwerken.

Imelda De Beleyr
Kennis zus Marleen

Marleen, Willy en familie, "Liefhebben is ook loslaten" Jullie hebben Johan veel liefde en de beste zorgen gegeven. Daar mogen jullie terecht fier op zijn. Koester de vele mooie herinneringen en voor de momenten dat het gemis groot zal zijn wens ik jullie veel sterkte.

Kristof Joos
Burgemeester Bornem

Innige deelneming en heel veel sterkte in deze droevige dagen. Afscheid nemen is met zachte handen dichtdoen wat voorbij is en verpakken in goede gedachten ter herinnering. Moge de mooie herinneringen jullie veel troost bieden.

Marc, Noëla en Julie Amelinckx-Verhofstadt en familie
we kennen Jo via de leefgroep van onze dochter Julie

Beste familie van Jo, Woorden schieten altijd tekort op momenten als deze. We kunnen jullie verdriet niet verzachten, enkel meeleven en jullie heel veel sterkte toewensen. Het is onwezenlijk dat dit gebeurd is en de verslagenheid is groot. We zullen spijtig genoeg onze onvermoeibare fietser Jo nooit meer tegenkomen wanneer we onze dochter Julie komen halen of brengen in leefgroep 5, dat is zo onwezenlijk en zo erg. Er zijn zoveel mooie herinneringen om met een glimlach op terug te kijken en we hopen dat ze jullie veel steun en troost kunnen geven. Ook voor de medebewoners en de begeleiding van de leefgroep van Jo en voor iedereen in Huize Eyckerheyde is dit een verschrikkelijk verlies maar hij zal altijd aanwezig blijven in het hart van iedereen die hem gekend heeft. Heel veel sterkte en een warme knuffel. Julie, Marc en Noëla Amelinckx-Verhofstadt en familie

Hans Andries
Vriend yvan

Heel veel sterkte gewenst bij het heengaan van Johan vanwege Familie Hans Andries

Jan Hertog
voorzitter

Beste zus Marleen en broer Yvan en familie van Jo, Wij zijn allen geschrokken van het tragische domme ongeval van Jo, en van zijn plotse overlijden. Wij delen in de gevoelens van allen die het leven van Jo van dichtbij hebben meegeleefd. Bewoners en begeleiders van zijn leefgroep zullen het trouwe beeld van zijn aanwezigheid gedurende 35 jaar missen. Binnen Huize Eyckerheyde zal Jo in de herinneringen blijven verder leven. Wij wensen jullie, familie en allen, die hem met liefde hebben omringd veel sterkte toe. Wij wensen dat het beeld van alle goede herinneringen die Jo achterlaat bewaard moge blijven in jullie hart. Jan Hertog voorzitter Huize Eyckerheyde en Nicole Messelis, echtgenote

Walter Krul

Wij willen onze oprechte deelneming betuigen bij het overlijden van de door ieder zo gerliefde Johan. Hij was het petekind van mijn overleden mama Daarom ook, vinden we het zo spijtig dat we geen laatste groet aan Johan konden brengen. (gezondheidsredenen) Hij blijft echter altijd in onze gedachten. We hopen , Marleen , dat jij en je dierbare familie dit verdriet kunnen dragen.

William Covents
Familie

INNIGE DEELNEMING EN VEEL STERKTE BIJ HET OVERLIJDEN VAN JULLIE BROER Covents William

Geert Ryssen
Oud-collega schoonbroer Willy

Oprechte deelneming vanwege Geert en Sonja Ryssen-Verhelst.

Erna De Pau
Buur

Wij bieden onze oprechte deelneming bij het overlijden van Johan en wensen jullie nog veel sterkte toe in deze moeilijke dagen .Erna en Guy

Will en Marleen Van Schooten - Van Acker
collega en maatje van zus

Beste Marleen, Willy en familie, Onze oprechte deelneming bij het plotse en tragisch overlijden van jullie broer. Het zal zeker een grote leegte nalaten in jullie leven. Veel moed en sterkte in deze periode van rouw. Will en Marleen

Paul en Kris De Meester-Heylen
kennissen van Marleen en Willy

Onze oprechte deelneming bij dit plotse en veel te vroege heengaan van jullie broer Johan. Moge het medeleven van heel veel mensen voor jullie een steun zijn bij dit afscheid. Hopelijk vinden jullie bij elkaar de kracht om verder te leven met dit verlies, dat niet in woorden te vatten is. Laat alles wat Johan lief was verder leven via de mensen die hem kenden.

Bea Van Dessel
Zus van Thomas

Beste familie, Onze innige deelneming bij het plotse overlijden van Jo. Onze Thomas zal Jo heel erg missen in Eyckerheyde. Van onze ganse familie wensen wij jullie heel veel sterkte toe. Vanwege onze Thomas, ons moe en alle broers en zussen.

johan moortgat
broer van een overleden medebewoner

Beste familie van Jo. Onze deelneming bij het overlijden van Jo. We hebben hem niet persoonlijk gekend, maar hebben Jo wel zien toeren in Eyckerheyde. Wij verloren ook onze zus eerder dit jaar en het is dan ook het lot dat Jo overleden is juist op de dag dat we de medebewoners die ons verlieten zouden gedenken. Onze ervaring leert dat het afscheid zwaar is. Maar tegelijk zullen jullie zeker steun en troost vinden in de afscheidsplechtigheid. Mensen met een beperking krijgen niet dezelfde kansen in het leven. Dat kan ons boos maken, maar zoals vermeld in de rouwbrief leefde Jo op zijn wolk. Hij zal gelukkig geweest zijn op zijn manier. Dank zij de eindeloze bezorgdheid van de ouders, de liefde van de familie, maar ook de toewijding en inzet van de medewerkers in Eyckerheyde. Er zullen zeker foto's getoond worden....vele foto's met een lachende en gelukkige Jo. Niet dezelfde kansen als wij, ook niet dezelfde bezorgdheden, maar wel vele gelukkige en boeiende momenten die ook voor hem het leven waard maakten....

Jan Van Raemdonck
via Marleen en Willy

Innige deelneming bij het plotse en harde overlijden van Jo. Dat hij nu verder in de veilige vrede van Gods vaderhuis mag leven, onbezorgd en vrij Jan Van Raemdonck

Sonja Moortgat
Zus van een overleden medebewoner

Beste familie van Jo, Mijn innige deelneming bij het plotse overlijden van jullie broer en familielid. Ook wij verloren dit jaar onze zus , Ingrid uit leefgroep 5. We zijn allen opgegroeid met een zus of broer met een beperking, waar we altijd rekening moesten mee houden, maar van wie we ook veel liefde kregen. Plots zijn ze er niet meer. Dit heeft tijd nodig en ik wens jullie allen veel sterkte bij dit verlies.

Capozzi Gino
Ouders medebewoner eyckerheyde collin capozzi leefgroep 7

Heel veel sterkte voor iedereen die ook maar een beetje bij hem betrokken was ,het beeld van hem op zijn fiets zal ik nooit vergeten. Familie Capozzi-aerts Collin capozzi (leefgroep 7)

Joelle Van Pollaert
Vrienden van Yvan

Lieve Yvan en familie , Wij bieden onze oprechte deelneming aan bij het plotse heengaan van Joke . Zeker zo onverwacht en plots afscheid moeten nemen ,doet veel verdriet . We kunnen spijtig genoeg niet komen afscheid nemen maar zijn in gedachten bij jullie ! Wat hebben jullie steeds liefdevol voor hem gezorgd ! Mogen de mooie herinneringen de pijn van het afscheid verminderen ! Steeds welkom bij ons Patrick en Joëlle Heymans - Van pollaert

Anne-Marie Vonck
achternicht

Lieve Marleen en familie, Onze oprechte deelneming bij het overlijden van"Joke". Marleen, je hebt je mama zo vroeg verloren en nu door brute pech je zorgenbroertje. Steeds stond je voor hem klaar; in ziekte en gezondheid was je zijn toevlucht en bracht je rust. We wensen jullie veel sterkte. Freddy en Annemie.

Martina Van dyck
Zus van Dirk leefgroep 6

Welgemeende condolatie met tragisch overlijden van Joke . Ik was er die vrijdag en was echt onwezenlijk 🥲. Veel moed en sterkte ik weet wat jullie nu meemaken heb mijn broer Dirk in april moeten afgeven weliswaar in andere omstandigheden maar blijft zwaar. Dikke knuffel en sterkte .Martina van Dijck (zus van Dirk). Ook Welgemeende condolatie van de papa Frans .

Thierry Wouters
Ik ben ook bewoner van eikerheide en zit in leefgroep 1

In naam Van den brande Lisette ,mama van Wouters Thierry bewoner van leefgroep 1 eikevliet willen wij ons medeleven betuigen aan familie van Johan Colyn die onverwacht is heengegaan .wij wensen Julie heel veel sterkte in deze droevige tijd . Mama van Wouters Thierry bewoner leefgroep 1

Roland en irène Windey - De Beule
ouders van Marijke

ons oprechte medeleven bij dit plotse gebeuren. Het is hard om op die manier het leven te missen. Wij wensen allen, familie, vrienden en medebewoners van Johan, veel sterkte toe.

Yvan De Maesschalck
Bekenden en colleg'as van zus en schoonbroer.

Onze oprechte gevoelens van deelneming bij het onverwachte heengaan van jullie broer. We hopen dat de vele mooie herinneringen aan hem de pijn mogen verzachten en wensen jullie alle sterkte toe. Bea en Yvan