Wij hopen dat de persoonlijke berichten en
herinneringen
u tot steun zullen zijn.
Foto van Broeder Herman

Broeder Herman

Waarschoot 14 september 1933 - Gent 14 mei 2019

Raoul Pauwels

Uitvaart vindt plaats in de Sint-Jozefkerk,
Tereken te Sint-Niklaas, op zaterdag 25 mei 2019 om 10 uur.

Martine T'Jonck
bestuurder Emiliani Lokeren

Mijn oprecht medeleven bij het heengaan van Broeder Herman. Alhoewel ik Broeder Herman niet persoonlijk heb ontmoet, ben ik ervan overtuigd dat hij een aangename persoon was met vele kwaliteiten. Dit kon ik concluderen nadat ik verschillende reacties hoorde van mensen die hem goed gekend hebben of nauw met hem hebben samengewerkt. Wanneer we van iemand afscheid moeten nemen is er altijd pijn. Ik hoop dat de vele mooie herinneringen toch enige troost kunnen brengen. Veel sterkte toegewenst. Martine T'Jonck bestuurder Emiliani Lokeren

Peter Lambers
vriend

Broeder Herman Als leerling in het derde studiejaar van Sint-Lodewijk in Beveren heb ik broeder Herman weten beginnen als onderwijzer van het eerste studiejaar (in opvolging van Broeder Pius)! Dit is ruim 60 jaar geleden. In al die voorbijgevlogen tijd heb ik broeder Herman nog regelmatig ontmoet daar onze wegen in het onderwijs en de gezondheidszorg regelmatig kruisten. Deze ontmoetingen waren telkens open, joviaal, goedhartig en getuigden telkens van een gelukkige geest in een gelukkig lichaam! Hij leefde naar de blijde boodschap zoals we het in het evangelie kunnen lezen. Broeder Herman was een broer ! Peter Lambers

Julien en Bea Buyle-Goethals
Goede kennis

De aangename herinneringen aan een fijn, bereidwillig mens , zullen voor altijd in ons hart bewaard blijven. Julien en Bea.

MARC VAN CAMP
JUVENAAT BRS HIERONYMIETEN

Ik bied de broeders Hiëronymieten mijn diepste medeleven aan. Toen ik als jonge snaak van 12 jaar het juvenaat begon was Br Herman mijn novicemeester. Ik heb dus verschillende jaren met hem lief en leed gedeeld, en ben hem daar zeer dankbaar voor. Hij was een man van zijn woord, begripvol en zeer rechtlijnig. Moge onze Heer Jezus Christus je opnemen in zijn Koninkrijk na een zeer druk leven ten dienste van vele anderen. Marc Van Camp

Lucien De Backer
Familie van broeder Roland

Beste familie en medebroeders, onze oprechte deelneming bij het overlijden van broeder Herman. Nog veel sterkte, Luc. en Georgette De Backer-Corthals

Paul FOUBERT
Leerling Handelsschool

Fijne herinnering aan mijn directeur toen ik op Handelsschool zat. Sterkte aan de familie van Broeder Herman. Mijn Deelneming. Foubert Paul

An Colpaert
Via de Broederschool,heel goede vriend van onze ouders en onze familie

We hebben Broeder Herman gekend als een bevlogen, altijd vriendelijke,gedreven man! De congregatie verliest hier iemand die zowel voor de Broederschool als voor de andere Broders één van de belangrijkste persoonlijkheden was! Hij heeft enorm veel gerealiseerd ! Hierbij willen we onze deelneming betuigen. Bernard Lenssen en Anne Colpaert en familie

Kris Kesteloot
Vriend en broeder in het geloof.

Beste familie en broeders, Wij delen in het verdriet om het heengaan van onze geliefde broeder Herman, maar we delen ook in de vaste hoop dat we elkaar terug zullen ontmoeten in de onvergankelijke Liefde die God is. Veel sterkte aan u allen!

Paul Vandenhende
Vroeger lid van VZW DIBROSI

Waarlijk een mooi mens. Blij broeder Herman gekend te hebben. Paul Vandenhende, vroeger lid van VZW DIBROSI. Met innige deelneming.

Luc Wilssens
Viendschap

Geachte Broeders Hiëronymieten, Geachte familie Pauwels, Heel oprecht willen wij onze deelneming betuigen bij het overlijden van Broeder Herman. wij bewaren in onze herinnering de aangename gesprekken die wij met hem mochten hebben. zij deden telkens deugd omdat ze ook recht uit het hart kwamen. zo hebben we Broeder Herman altijd ervaren : hartelijk en rechtlijnig. voor onze familie eindigt nu een méér dan 40 jarige oprechte vriendschap. wij denken aan de vele ontmoetingen bij ons thuis, evenals aan de ontelbare gezellige momenten op de Baverik. dat zijn onschatbare herinneringen die het leven mooi maken. in onze gedachte blijft hij verder leven, wij zullen hem enorm missen. Met genegen groeten, Luc en Ingrid Wilssens-Mouton en Tom. Lijsterstraat 8 9250 Waasmunster.

Patricia Schrauwen
Vrienden

Oprecht medeleven. Hij was een tof persoon Luc en Patricia Vermeire-Schrauwen

Michiel De Bock
familievriend

Met het heengaan van Broeder Herman verliezen wij een oprechte, immer positieve inspiratiebron. Wij zullen je missen !

Nicole Bisschop
Werknemer Sint-Hiëronymus

Aan de medebroeders en familie van Broeder Herman, Onze oprechte en christelijke deelneming bij het overlijden van Broeder Herman, Georges en Nicole De Groote - Bisschop.

Paul De Meester
Lid schoolbestuur Broederscholen Hiëronymus vzw

Broeder Herman was een groot man met een ruime visie, die tegelijk al zijn medewerkers — wat ook hun taak was — heel erg nabij was. Hij was ook een zeer harde werker. In de tijd dat ik directeur was van de Basisschool Broeders in de Nieuwstraat sprak hij me soms aan uit bezorgdheid of ik niet te veel aan het werk was in mijn bureau (hij kon het licht daar zien branden vanuit zijn werkplek). Dat terwijl hij zelf alle dagen van 's morgens tot 's avonds in de weer was en zichzelf de laatste jaren zelfs geen vakantie meer gunde. Broeder Herman, je was een lichtend voorbeeld voor iedereen in de Broederscholen, de ziekenhuizen, de congregatie. Rust nu maar, je hebt het verdiend.

Willy Goossens
Collega directeur

Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van onze goede collega Broeder Herman.Ik zal mij hem blijven herinneren als een vriendelijke en loyale collega.Zijn verdiensten voor het onderwijs in St.Niklaas kunnen moeilijk overschat worden. Willy Goossens

Chris De Vos
Student

Innige deelneming

Marie-Paule Horvath
Leerkracht met pensioen uit Emiliani

Mijn medeleven bij het overlijden van Broeder Herman. Hij was een groot mens, en toch stond Hij dicht bij de gewone mensen. Marie-Paule Horvath. Leerkracht( met pensioen ) van de Broederschool in Lokeren; (Emiliani ) .

Ann Van Thienen-Bomhals
Oud CLB (vroeger PMS) -medewerkster Handelsschool

Broeders Hiëronymieten, familie, Agnes en Louiske, Onze oprechte en christelijke deelneming bij het overlijden van Broeder Herman. Ik zal me hem blijven herinneren als een sociaal bewogen, rechtschapen man met het hart op de juiste plaats. Hij kon zeer goed luisteren naar iemand die nood had aan een goed gesprek, die met vragen zat en naar oplossingen zocht. Hij cijferde zichzelf voortdurend weg om anderen met raad en daad bij te staan. Hij kon ook zeer streng zijn als iemand onrecht werd aangedaan. Anderzijds was hij dan de eerste om diegene die in de fout was gegaan, weer op de juiste weg te helpen. Dat maakte hem groots. Aan intelligentie ontbrak het hem zeker niet. Hij had vlug en juist doorzicht in een situatie en zocht naar oplossingen, steeds evenwicht zoekend tussen hart en verstand. Als jonge beroepskracht zegde hij me ooit: "Ann, je moet niet bang zijn om beslissingen te nemen. Je kan beter een foute beslissing nemen dan geen. Op een foute beslissing kan je terugkomen, als je geen beslissing neemt, sta je nergens". Ik ben dit nooit vergeten en heb steeds getracht ernaar te handelen. Dank je wel daarvoor, Broeder Herman. Dank voor je vriendschap. Je was een pracht-mens, groot in je nederigheid. Veel sterkte aan alle mensen die met je begaan waren en van je hielden. Ann Van Thienen, Oud CLB-medewerkster in de Handelsschool

Freddy Van Molhem
Als klein manneke tot een geweldige tiener heeft hij me geleid en de wereld leren kennen.

Droevig nieuws, veel goede herinneringen aan . Was een boegbeeld van de broeders. Heeft me geleerd dat machthebbers het niet altijd bij het rechte eind hebben. Ik was eens onheus door een leraar bejegend, en hij nam het voor me of. Een fijne man die we gaan missen. Voor vrienden en familie, je verliest niet iemand, er is plaatst minder in je hart.

Willy en Lieve Coppens - Heirweg
oud-leraar Humaniora Broeders

Broeder Herman heeft méér dan "één steen verlegd in een rivier op aarde" Hij heeft mede de school gemaakt tot wat ze nu is . De stempels die hij heeft gedrukt op het werk van "de Broeders" kunnen niet voldoende naar waarde worden geschat. Hij is een man om nooit te vergeten !!!

William Verbraecken
Oud-leerling

Wij bieden ons gebed aan als christelijke deelneming bij het heengaan van broeder Herman. Hij blijft in onze herinnering als de zachtaardige zorgende man, zeer betrokken bij de zending van de broeders hiëronymieten. Een man met veel verantwoordelijkheidszin.

Lu Rigaux
oud-leerkracht Buso Emiliani

Mijn oprechte deelneming bij het heengaan van Broeder Herman. Ik herinner me een fijngevoelig, respectvol en integer man die onze school voor buitengewoon onderwijs in zijn hart gesloten had. Belangrijk is niet de weg die we gaan, maar het spoor dat je achterlaat... Moge dit troost zijn voor de familie en medebroeders.

Jan De Wilde
TAC / waarnemend directeur Broederschool Lokeren

Mijn innige christelijke deelneming bij het heengaan van dierbare Broeder Herman. Ik blijf me hem dankbaar herinneren als een zachtmoedige man met een heel groot hart voor mensen, jongeren en kinderen met beperkingen in het bijzonder.

Tom Wilssens
oud-leerling Handelsschool Broeders

"Diligamus opere et veritate" was voor Broeder Herman geen holle leuze maar iets wat hij iedere dag ook liet merken. Zoveel mooie herinneringen aan hem als vriend van onze familie: de etentjes, de bezoekjes aan De Baverick, de Eetweekends op de Handelsschool,... Rust zacht Broeder Herman

Rudy en Frida Van Puymbroeck- Noens
Frida is oud- werknemer Emiliani. Broeder Herman kwam vroeger wel eens bij de familie Noens op bezoek.

Een warm en groot man is heengegaan! Onze oprechte deelneming! Frida en Rudy Van Puymbroeck- Noens

JIM vanhuffel
Leider van de E.K. en directeur Handelsschool

Oprechte deelneming bij het overlijden van Broeder Herman Met goede herinneringen als leider van de E.K. en directeur van de Handelsschool Jim Vanhuffel

Guillaume Claudine Bassleer Dhaene
medebroeder van Broeder Robert Dhaene ons broer en schoonbroer

Broeder Herman je was als een kaars vol licht,warmte en gezelligheid deze is nu uitgedoofd je bent terug gekeerd naar de bron van het leven in geloof en dankbaarheid je uitstraling waakt over ons

Romain D'Hollander
Bevriend

Fragmenten uit de autobiografie van mijn echtgenote Walburga Trier: “In twee werelden In zwei Welten” Hoofdstuk 30. Ontmoeting met Broeder Herman Directeur Handelsschool Hiëronymieten Broeder Herman en Romain waren studiegenoten in de lerarenopleiding aan de Normaalschool te Sint-Niklaas. Jaren nadien kregen wij telefoon. “Romain, raad eens wie je belt?” “Is dat Herman?” Fascinerend hoe de intonatie van sommige stemmen zich in het geheugen kan nestelen. Er volgde een uitnodiging voor een zondagmiddagetentje samen met nog andere vrienden. Zo ontstond een vriendenkring met maandelijkse ontmoeting in zijn kloosterwoning. Hij was ondertussen directeur van de Broedersschool geworden. Bij het aperitief, lekker eten en een aangenaam gezelschap voerden wij interessante gesprekken. Tijdens één van deze bijeenkomsten opperde hij de vraag of wij bereid zouden zijn, om als koppel op de sluitingsavond van de retraite van de zesdejaars handelsschool, aanwezig te zijn. De bedoeling was te antwoorden op vragen van de leerlingen over het huwelijk en de seksuele beleving. Zo voor de hand liggend was het antwoord natuurlijk niet. Wij vroegen bedenktijd tot de volgende bijeenkomst. Na verder overleg met de vriendengroep stemden wij toe. Samen met Broeder Herman en de godsdienstleraar van de klas hebben wij dat gedurende drie jaar ’volbracht’. Na het derde jaar, op de terugweg naar huis, was ik zo aangegrepen door de gesprekken dat ik in de auto misselijk werd. Tot drie keer toe moest de chauffeur stoppen. Het jaar daarna vroeg Herman opnieuw om mee te doen. Op mijn bedenking dat het mij te zwaar werd, antwoordde hij: “Dat begrijp ik wel.“ Daarom stelde hij voor om in het retraitehuis te overnachten en ’s anderdaags naar huis te rijden. Klaarblijkelijk was mijn opmerking voor hem niet pragmatisch genoeg. Toch wilde ik hem niet in verlegenheid brengen en daarom stemde ik toe. Het verhaal ontrolde zich verder in een richting die onze wensen weer niet tegemoet kwamen. Tijdens de volgende matinee opperde ik dat het meer opportuun zou zijn om in onze plaats een jonger koppel te laten meewerken. Hij zei: ”Goed, ik zal ze zoeken en de volgende keer uitnodigen om kennis met jullie te maken.” Was ik weer niet duidelijk genoeg? Had hij mij weer niet goed begrepen? Een maand daarna was er opnieuw een bijeenkomst. De tafel was mooi gedekt, het aperitief stond klaar. Er klonk sfeervolle achtergrondmuziek en er waren twee nieuwe kennissen bij. Herman straalde van geluk! Hoe kon ik dan neen zeggen! Twee jaar werkten wij goed samen met Ingrid en Koen. Wel trokken wij onze stoute schoenen aan en deden opnieuw een voorstel om bij het jonge koppel nog een bezadigder ouder koppel te voegen. Ingrid en Koen kenden een echtpaar waarvan de vrouw kanker had en haar leed dapper droeg. De vragen van de leerlingen zouden dan een andere dimensie krijgen. Nu zou eindelijk het verlossende einde van onze ‘retraiteloopbaan’ volgen. Maar dat was zonder de waard gerekend! Herman, oh Herman, welk refrein moet ik zingen om gehoor te krijgen. Met drie koppels: jong, ouder, oudst, hebben wij gedurende vele jaren, deze ‘berg’ overwonnen. Tijdens de gesprekken bij Broeder Herman leerden we ook de christelijke gemeenschap Taizé, in Frankrijk, kennen. Onze wens om er heen te gaan groeide. In 1976 reden wij er met de auto naartoe. Broeder Herman had ons wel over het bewust eenvoudige leven zonder enig luxe verteld. De kampeerplaatsen waren heel sober. Tafels en stoelen waren er niet. Voor het eten werden de lange rijen wachtenden blootgesteld aan de onbarmhartig brandende zon. Op de grond zittend, aten wij met de nieuwe vrienden. Om te drinken stond warm water gereed. In de kerk zaten de gelovigen op de grond en als er geen plaats meer was, werden wij vriendelijk verzocht op te staan en een stuk naar voren te stappen, zodat er plaats was voor meer mensen. Heerlijk nieuw voor ons waren de Taizé-liederen. In hun stille archaïsche klankcompositie dringen zij werkelijk tot onder de huid. Bij ieder nieuw aan te leren lied werden de andere steeds repetitief gezongen. Ik verheug mij telkens weer in andere oorden Taizé-liederen te horen en mee te zingen. Zo ontstaat over gans Europa een gevoel van samenhorigheid. Romain D’hollander en Walburga Trier

Marina Van Damme-De Beleyr
Directeur van Paul

Als je de voet op de andere oever zet en het blijkt de hemel te zijn. Als je dan door een hand wordt aangeraakt en het blijkt Gods hand te zijn. Als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn, dan ben je niet heen gegaan maar naar huis gegaan. Paul + en Marina Van Damme - De Beleyr

Nicole De Smet
Voorzitter schoolbestuur basisonderwijs Maldegem die lokalen gebruikt van de congregatie

Sterven is veranderen in licht om te worden vonk van het eerste Licht. En geen dood die het zal doven. Het Schoolbestuur Vrij Katholiek Onderwijs Maldegem biedt zijn christelijke deelneming aan. Moge Broeder Herman zijn voltooiing vinden in de Heer die levenslang zijn Leidsman is geweest.

Patrick Pede
Leerkracht Broederschool Humaniora Sint-Niklaas

Ik heb Broeder Herman niet gekend, maar ik hoor alleen maar lof over hem spreken op de Broederschool. Broeder Herman, je komt nu Thuis in Gods eeuwige Liefde en Goedheid! Mijn christelijke deelneming aan de gemeenschap en familie. Patrick Pede Godsdienstleerkracht Broederschool Humaniora

Erik De caluwe
Ex-leerling

Innige deelneming en sterkte voor familie, vrienden en broeders. Laat ons de mooie herinneringen koesteren Oud leerling Erik De Caluwe

Didier Dufrane
leerling Handel 1968-1974

Met diepe droefheid vernam ik het overlijden van Broeder Herman, ik heb het genoegen gehad Broeder Herman als leerkracht te hebben tijdens mijn schooljaren Handel 1968-1974. Broeder Herman was een gedreven, motiverend en fijn man als leraar maar ook daarbuiten! Ik denk dikwijls terug aan die schoolperiode bij de Broeders, zij hebben mij in grote mate gevormd tot de persoon die ik nu ben, bedankt Broeder Herman, nooit zal ik jou vergeten, rust in vrede.

Regina Volckerick

Denkend aan… Jouw enthousiasme, Jouw aanstekelijke lach, Jouw bekommernis om anderen, Jouw betrokkenheid, Bedankt Br. Herman, Rust nu, Gina

Albert Vandevelde
Vriend broer Jozef

Cecile en Jozef, Wij bieden jullie onze. Christelijke deelneming aan bij het overlijden van Raoul. Wij zijn momenteel in Kroatië en hebben het bericht gelezen op ‘de Standaard’ Sterkte Anne en Albert Vandevelde

Eric en Nicole De Baere -De Witte
Oud-leerkracht Broederschool Maldegem, Oud-directeur-coördinator Katholieke Basisscholen Maldegem

Bij het overlijden van broeder Herman kijk ik vooral met dankbaarheid terug omwille van zijn betrokkenheid en zorg voor de broederschool in Maldegem. Bij het oprichten van de scholengemeenschappen in het basisonderwijs kon ik steeds bij hem terecht voor advies of vragen van praktische aard. Dank voor die bereidwillige hulp, de toegankelijkheid en openheid.

Roger en Cecile Mussche-Martens
kennis, via Broeder Robert

Aan de medebroeders en familie van Broeder Herman Hierbij bieden wij u onze innige deelneming aan bij het overlijden van Broeder Herman. Wij zullen hem blijven gedenken als een beminnelijk en toegankelijk man. Zijn laatste jaren waren getekend door lijden, maar hij heeft zijn beproeving moedig doorstaan, en een glimlach kon hij altijd nog opbrengen. Rust zacht, Broeder Herman. Roger en Cecile Mussche-Martens

Nora Tindemans
kennis

Wij willen intens meeleven met allen die Broeder Herman graag hebben gezien. Wij delen in geloof, hoop en liefde ZIJN VOLTOOIING in GODS LEVEN. Onze speciale waardering voor Agnes en Louiske De Bondt. Augusta ,Lea en Nora TINDEMANS __

Albert en Theresia Debras-Van Aken
Kennis

Hiermede betuigen wij onze christelijke en oprechte deelneming bij het heengaan van Broeder Herman. Wij zullen Broeder Herman steeds blijven herinneren als een diep christelijke en fijne Broeder. Moge ons gebed en oprecht medeleven voor zijn mede-broeders en familie een troost zijn.

John Munghen
mijn lesgever, mijn directeur, mijn oud-directeur, mijn luisterend oor!

Afscheid nemen is met zachte handen dichtdoen wat voorbij is en verpakken in de vele goede gedachten ter herinnering. De leegte die Broeder Herman achter zich laat, is niet met woorden te vullen. Ik herinner me hem als een man met een steeds luisterend oor, waar je altijd terecht kon!

Zuster Joëlle Vanhoeck
Broeder van het bisdom

Ik bied u mijn oprechte christelijke deelneming aan bij het overlijden van uw medebroeder Herman Pauwels. Vanuit ons christelijk geloof weten we dat hij in de hemel nu is thuisgekomen. Voltooid en gelukkig. Hij ervaart eeuwig leven bij een liefdevolle God.  Hij heeft in zijn leven het beste van zichzelf gegeven aan zijn congregatie. Mag hij de aardse vriendenhand ruilen voor de hand van de Heer die hem zal binnenleiden in het hemels paradijs. We bidden dat waarin hij talentvol en dienstbaar was, u mag blijven aanspreken. U waart verbonden met hem in dit leven . Moge deze verbondenheid, ook over de dood heen, zich nog verdiepen. Met ingetogen, meelevende groet, Zr. Joëlle

Lieve Fivez
deel van de grote broederfamilie

Ook mijn medeleven bij het overlijden van Broeder Herman. Maar ook veel dankbaarheid voor de jaren waarin wij mooie gesprekken hebben gehad. Ik zal me Broeder Herman blijven herinneren als een warm, waardevolle man die helaas zo moeilijk zaken kon delegeren en loslaten, wat zijn gezondheid niet ten goede is gekomen. Je zag het maar je moest gewoon toekijken. Hij heeft gelukkig tot zijn laatste dagen veel zorg mogen ontvangen van de zussen De Bondt.

Robert De Bock
Kennis

Moge de herinnering aan het goede in zijn leven troost brengen, nieuwe vleugels geven en een bron van levensvreugde wezen voor iedereen die hem gekend heeft: familie, medewerkers, kennissen en vrienden. Oprechte deelneming vanwege Robert De Bock

François Smet
Oud collega en vriend

Geachte medebroeders en familieleden van Broeder Herman, Mijn oprechte deelname in uw verdriet bij het overlijden van uw dierbare aan wie ik de beste herinneringen blijf bewaren en veel waardering heb. Een man van wie ik ongelofelijk veel steun en vriendschap heb mogen ervaren in het uitoefenen van onze opdracht naar de leerlingen van de broederschool.. Tot onze spijt kunnen we niet aanwezig zijn bij de uitvaartplechtigheid gezien een reeds lang geplande familiale bijeenkomst. Mogen echter onze blijken van medeleven en ons gebed voor u allen een steun bieden bij dit afscheid. François Smet en echtgenote. Gewezen directeur van de humaniora Broeders en collega van Broeder Herman.

Dirk Meul
Oud-leerling

Beste, Ik wil graag mijn medeleven betuigen bij het overlijden van Broeder Herman. Hij was een Directeur en later Broeder die mij altijd heeft gewaardeerd en gesteund. Hij liet nog geregeld de groeten aan mij overmaken via Broeder Roger; een gebaar dat ik ten zeerste wist te appreciëren. Ik blijf mij hem herinneren als een gedreven, vriendelijke en warme persoonlijkheid. Dirk Meul

Patric Gorrebeeck
in ontmoeting

Mijn oprechte deelneming in uw diepe rouw om het overlijden van uw dierbaar , zeer geliefd en door velen erg gewaardeerd familielid en medebroeder. Ik wens u allen alle sterkte toe in deze erg beproefde dagen en in de toekomst.

Julien Bal
Opvolger in de broedersschool te Beveren-Waas

Als onderwijzer aan de broedersschool te Beveren-Waas kende ik broeder Herman zeer goed.Ook in de normaalschool in Sint-Niklaas kwamen we elkaar soms tegen.Toen er een beslissing moest genomen worden over het voort bestaan van de gebouwen in Beveren had ik de eer om zijn gesprekspartner te zijn.Alles is goed gekomen en daar zijn we hem nog altijd dankbaar voor.Samen met vele,vele mensen spreken we onze oprechte deelneming uit bij het overlijden van deze zeer bijzondere mens.Dat hij ruste in vrede.