Kerstballenactie is beëindigd

Opbrengst voor Het Veer: € 2.740

Kerstballenactie DE WARMSTE WEEK is beëindigd.

WASE BEGRAFENISSEN wil iedereen danken die door de aankoop van de kerstballen tijdens DE WARMSTE WEEK mee hebben geholpen om zo Het Veer een warme steun te geven. Het is een “Therapeutisch (kinder)dagverblijf Het Veer”, een centrum voor kinderen met ontwikkelingsproblemen. De mensen achter deze organisatie hebben het hart op de juiste plaats en verdienen hiervoor een pluim. Zij zetten zich dagelijks in voor hun medemens. Een mooi gebaar. Zij verdienen je steun zeker en vast ten volle.

Deze actie heeft € 1.370 opgebracht, toch fantastisch!

Maar zoals wij hadden vooropgesteld zal WASE BEGRAFENISSEN dit bedrag VERDUBBELEN. HET VEER zal dus totaal € 2.740 ontvangen. Wij zijn er van overtuigd dat deze som hen zal helpen hun warmte en liefde verder rond te brengen. Van harte gegeven.

Pascal en Andrée Du Tré-Robbers, zaakvoerders Wase Uitvaartplanner.

https://dewarmsteweek.be/acties/ik-mis-je